Biblioteka zaprasza do udziału w grze miejskiej, która pozwoli na odbycie wycieczki po Inowrocławiu. Jej celem jest przybliżenie miejsc, które okryły się złą sławą z uwagi na umiejscowienie w nich w czasach wojny jak i w latach powojennych m.in.: instytucji związanych z aparatem represji.
Zadaniem uczestników będzie dotarcie do wszystkich wyznaczonych przez Bibliotekę miejsc, rozwiązanie zadań
i udzielenie odpowiedzi na pytania. Specjalnie przygotowany folder konkursowy z pytaniami można pobrać we wszystkich placówkach Biblioteki, a także w punkcie Informacji Turystyczno-Kulturalnej przy ul. Królowej Jadwigi 3 od 26 października do 30 listopada 2020 r., oprócz zadań znajdują się w nim również informacje, a także kody QR kierujące do linków poświęconych pisarzowi.
Zawarty w folderze kupon konkursowy należy dostarczyć do wybranej placówki Biblioteki najpóźniej do 1 grudnia 2020 r lub przesłać go pocztą na adres biblioteki. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w terminie do 4 grudnia br. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich chętnych, którzy ukończyli 12 rok życia. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
Bliższe informacje można uzyskać również pod nr tel. 52 35-74-638 i adresem e-mail: czytelnia@bmino.pl
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem, który znajduje się na stronie: https://www.jan-kasprowicz.bmino.pl

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Cały ten jazz”, dofinansowanego ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Regulamin

folder