14 września (sobota) 2013 roku Biblioteka Miejska włączy się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Hasło przewodnie w tym roku brzmi : „Nie od razu Polskę zbudowano”. Wybór tegorocznego tematu w dużej mierze wynika z faktu, że XXI edycja Europejskich Dni Dziedzictwa zbiega się w Polsce ze 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego i jest to okazja, żeby zwrócić szczególną uwagę odbiorców na rolę powstań narodowowyzwoleńczych, które w świadomości Polaków są symbolami nieustannego dążenia do tworzenia niepodległego państwa i odegrały ogromną rolę w kształtowaniu i zachowaniu narodowej tożsamości. Jest to przyczynek do zaprezentowania własnych dokonań i historii. Dlatego w naszym mieście te dni przebiegać będą pod hasłem „95. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Inowrocławiu”. W Saloniku Literacko – Artystycznym przy ul. Kilińskiego 16 w godz. 1100 – 1300 odbędzie się prelekcja Krzysztofa Łukasika (historyka i dziennikarza) poświęcona Pawłowi Cymsowi, który dowodził akcją zdobywania Inowrocławia. Zaprezentowane zostanie umundurowanie powstańca. W holu Biblioteki Głównej obejrzeć będzie można ekspozycję ze zbiorów regionalisty Tadeusza Konieczki poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu.

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny!