W sobotę 7 września Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza zorganizowała w „ Pijalni Wód Mineralnych – Palmiarni” przy Pomniku Teściowej czytanie utworów Aleksandra Fredry w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Impreza pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego ma na celu popularyzację czytelnictwa oraz propagowanie rodzimej literatury. 
W ramach Narodowego Czytania Teatr „Frajda” z Torunia zapoznał dzieci z pełnymi humoru bajkami komediopisarza. W drugiej części młodzi aktorzy z Inowrocławskiego Teatru Otwartego, działającego przy Kujawskim Centrum Kultury, prowadzonego przez Elżbietę Piniewską, przeczytali „Śluby panieńskie”. Mieszkańcy Inowrocławia i kuracjusze, którzy przyszli do Pijalni z egzemplarzem książki Aleksandra Fredry otrzymali okolicznościową pamiątkową pieczątkę.

{webgallery} image100 image101 image102 image103 image104 image105 image106 image107 {/webgallery}