Międzynarodowy ruch czytelniczy, jakim jest bookcrossing, sprawia, że książki stają się coraz wszechobecne w życiu człowieka. Aby ją pozyskać, nie trzeba zaglądać do bibliotek, choć oczywiście inowrocławscy bibliotekarze serdecznie do tego zachęcają. Książki same nas znajdą dzięki regałom bookcrossingowym, które można zaleźć w różnych miejscach użyteczności publicznej w Inowrocławiu. Krótko mówiąc, będąc w miejscu objętym akcją, wybieramy sobie
z regału książkę, która nas interesuje, a w zamian pozostawiamy swoją. Dzięki temu wszyscy są zadowoleni: książka otrzymuje drugie życie, a czytelnik ją. Regały z książkami  bookcrossingowymi można znaleźć w wielu miejscach.
    • Kozlovna na Soli, plac Klasztorny 1- to nasz najmłodszy partner w propagowaniu idei bookcrossingu. Od lutego i tam można pozostawić lub zabrać ze sobą książkę.
Pozostałe miejsca:
    • Hol Biblioteki Miejskiej, ul. Kilińskiego 16
• Filia nr 7 Biblioteki Miejskiej, ul. Marulewska 7
    • Pijalnia Wód – Palmiarnia „Inowrocławianka”, ul. Rąbińska 1a
    • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Rąbin”, ul. Gen. Kleeberga 1
    • Kawiarnia Zdrojowa w Parku Solankowym
    • Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”
ul. Wachowiaka 6
ul. Łokietka 12
    • Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka, ul. Poznańska 97
Oddział Dziecięcy
Oddział Laryngologiczny
    • Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku, ul. Wierzbińskiego 49

    • Dworzec PKP w Inowrocławiu