W Książnicy Miejskiej odbyło się świąteczne spotkanie. Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka prezentując kolędy i utwory świąteczne wprowadziła zgromadzonych w bożonarodzeniowy nastrój. Podsumowano również konkurs plastyczny. W tym roku uczestnicy wykonali „Stajenkę Bożonarodzeniową” w dowolnej technice, przy użyciu różnorodnych materiałów plastycznych. Celem konkursu było kultywowanie tradycji i zwyczajów świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie wyobraźni i umiejętności manualnych. Jury dokonało oceny 21 prac, zwracając uwagę na pomysłowość, estetykę wykonania, dobór materiałów i stopień trudności. Komisja przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych:
Decyzją jury przyznano następujące nagrody:
Kat. I – do 12 lat
m-ce I – Igor Szulkowski
m-ce II – Wiktoria Górska
m-ce II – Michał Kawczyński
m-ce III – Jan Paczkowski

Kat. II – od 13 – 20 lat

m-ce I – Grzegorz Kawczyński
wyróżnienia:
– Mateusz Koszacki

Kat. III – powyżej 20 lat

m-ce I – praca zbiorowa – Michał Sochański + Leszek Korona
m-ce II – Izabela Dominiczak-Dziedzic
m-ce III – Paulina Kałaczyńska
m-ce III – praca zbiorowa Zofia Król + Karolina Holz + Karolina Sypniewska

oraz wyróżnienia:
– Anita Wend

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym uczestnikom gratulujemy. Prace można oglądać na wystawie do 4 stycznia 2018 r. w Filii Nr 12 przy ul. Kilińskiego 16.