„Małe arcydziełka” – zajęcia manualne dla dzieci w wieku 7-13 lat rozwijające wyobraźnię i zdolności artystyczne oraz tematyczne – poszerzające wiedzę uczestników o otaczającym świecie