W związku z zakończeniem kadencji i koniecznością przeprowadzenia wyborów do zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego okręgu obejmującego województwo kujawsko-pomorskie w toruńskiej Książnicy Kopernikańskiej odbył się Okręgowy Zjazd SBP.

Decyzją delegatów nowym przewodniczącym okręgu został Dominik Piotrowski z Torunia (dla zainteresowanych jego dorobkiem naukowym i organizacyjnym: https://www.cmswbibliotekach.umk.pl/o-autorze/), wiceprzewodniczącą Magdalena Mrugowska (przewodnicząca Oddziału w Bydgoszczy), a sekretarzem Bartosz Wiśniewski. Do sądu koleżeńskiego została wybrana Jolanta Albińska. Niestety, Dorota Kubska nie uzyskała dostatecznej liczby głosów, by wejść do komisji rewizyjnej.
Dotychczasową wiceprzewodniczącą Okręgu była Anna Kończal, która jednak zrezygnowała z ubiegania się o wybór na kolejną kadencję. Nasza koleżanka została za to przewodniczącą komisji skrutacyjnej Zjazdu, co oznaczało dla niej żmudną i odpowiedzialną pracę przy liczeniu głosów i sporządzeniu protokołów potwierdzających ważność głosowań.