Filia Nr 12 zorganizowała 19 września b.r. spotkanie z cyklu „Mostek literacko-muzyczny”. W Saloniku Literacko-Artystycznym wypełnionym po brzegi, w atmosferze powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej uczestnicy spotkania mieli okazję wykazać się aktorskimi predyspozycjami. Wśród czytających gości znaleźli się uczestnicy z placówek opiekuńczych: Środowiskowego Domu Samopomocy z Inowrocławia, Warsztatu Terapii Zajęciowej z Inowrocławia, Dom Pomocy Społecznej z Inowrocławiu, Dziennego Domu „Senior +” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy z Żalinowa, Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” z Inowrocławia, Domu Dziennego Pobytu „Bursztynowy Senior” z Inowrocławia, Integracyjnego Centrum Aktywności „Nadzieja Życia” z Inowrocławia, Literackiego Klubu Wiersza i Prozy. Akordeonową oprawę muzyczną zapewnił Mieczysław Kołodziejczak. Dziękujemy wszystkim za odkrywanie na nowo nadniemeńskiej przyrody i historii!