We wtorkowy wieczór w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z Janem Lubomirskim-Lanckorońskim prezesem Fundacji Książąt Lubomirskich, autorem trzytomowej publikacji “Lubomirscy Książęta Polscy”. Gość opowiedział o historii rodziny sięgającej XVI w., o sławnych przodkach, o trudnych czasach wojny i komunizmu, o Lubomirskim Festiwalu muzycznym. Dowiedzieliśmy się także, że do dzisiaj zgodnie z tradycją i misją wpisaną w herb Patriam Versus (Zwróceni ku Ojczyźnie)  członkowie rodu nadal podejmują działania charytatywne na polu społeczno-edukacyjnym, naukowym i kulturalnym. Jan Lubomirski-Lanckoroński odpowiadał też na pytania licznie zgromadzonej publiczności.
Gość opowieściami o swojej rodzinie dzielił się za pośrednictwem Skype’a.
Zadanie pod nazwą “Z herbem w tle” zorganizowane było w ramach projektu „Było minęło czy przeminęło?” dofinansowane ze środków  Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.