W organizowanym z okazji Dnia Języka Ojczystego quizie pt.”Czy znasz swój język?” najlepsza okazała się Pani Magdalena Zielińska. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach, a poniżej publikujemy poprawne odpowiedzi.

 

Pierwszym i urzędowym językiem polskiego państwa był język… Odpowiedź – ✓ łaciński
O Słowianach , którzy nie znali pisma, obcy kronikarze mówili, że Odpowiedź – ✓ żyją w lasach wśród rzek i bagien
Język polski należy do języków Odpowiedź – ✓ zachodniosłowiańskich
Ludzie mówiący w językach słowiańskich zamieszkują którą część Europy? Odpowiedź – ✓ wschodnią i południową
Wyrazami pochodzenia łacińskiego nie są: Odpowiedź – ✓ perfumy, cegła
Po chrzcie w 966 r. do Polski przybyli światli ludzie z zachodu, byli to: Odpowiedź – ✓ duchowni
Pod którym numerem działu w bibliotece znajdziemy książki z językoznawstwa, nauki o języku i literaturze? Odpowiedź – ✓ 8
Do polszczyzny trafiły z języka łacińskiego słowa związane z : Odpowiedź – ✓ chrześcijaństwem