Zapraszamy uczniów klas VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Arcydzieła Zapomniane, w którym uczestnicy zaprezentują utwory tłumaczone przez Jana Kasprowicza. Na mocy styczniowej uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego, rok 2020 ogłoszony został Rokiem Jana Kasprowicza. W związku z tym tegoroczna edycja konkursu nawiązuje do tego wybitnego poety Młodej Polski.

Eliminacje odbędą się 10 października br. o godz. 10:00 w Bibliotece Głównej (ul. Kilińskiego 16). Spośród wszystkich uczestników zostaną wyłonieni najlepsi recytatorzy, którzy już 17 października wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez aktorów. Finał zmagań przewidziano na 24 października br.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Starosty Inowrocławskiego Wiesławy Pawłowskiej i Prezydenta Miasta Inowroclawia Ryszarda Brejzy.

Zgłaszać można się telefoniczne (52) 357-46-38, mailowo czytelnia@bmino.pl lub osobiście w Czytelni Biblioteki Głównej (ul. Kilińskiego 16).

UWAGA: wszystkich zainteresowanych prosimy się o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w imprezach zamieszczonym na stronie internetowej biblioteki, a także o pobranie stosownych oświadczeń: dla uczestników poniżej 16 roku życia jest to: Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o stanie zdrowia dziecka i świadomości ryzyka. Natomiast dla osób starszych: Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie
www.jan-kasprowicz.bmino.pl
REGULAMIN

Oświadczenie rodzica

oświadczenie uczestnika