Odwiedzający Bibliotekę Główna mogą obejrzeć wielkanocną zagrodę, na którą składają się prace rękodzielnicze wykonane przez osoby niepełnosprawne i seniorów (uczestników zajęć i konkursów odbywających się w Filii nr 12).