Terenowy Dom Kultury w Bydgoszczy zaprasza animatorów kultury, nauczycieli, pracowników instytucji kultury, placówek edukacyjnych, organizacji samorządowych, bibliotek, artystów z województwa kujawsko-pomorskiego na spotkanie informacyjno – warsztatowe dotyczące programu „Bardzo Młoda Kultura Kujawsko – Pomorskie 2021”. W ramach w/w programu realizowany będzie konkurs na mikrodotacje oraz warsztaty edukacji kulturowej. Operatorem projektu jest Miejskie Centrum Kultury, a dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Spotkania online odbędą się w trzech terminach: 11.03.2021 w godz. 11.00 – 13.00, 18.03.2021 r. w godz. 11.00 – 13.00 oraz 18.03.2021 r. w godz. 18.00 – 20.00. Zapisy/informacje tel. (52) 352 72 37 i online – dotacje.tdk@gmail.com