Projekt:

„Trzy żywioły”

Otrzymał dofinansowanie w ramach PROGRAMU:  „Realizacja zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej w 2013 roku”

 

Ze środków finansowych Urzędu Miasta Inowrocławia

Celem projektu jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej u dzieci i młodzieży  oraz wykształcenie w nich odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i  zachowań. Projekt edukacyjny ma przede wszystkim zintegrować wiedzę z dziedziny ekologii i wykształcić postawy ekologiczne, propagować konkretne zachowania korzystne dla środowiska naturalnego, upowszechniać wiedzę o przyrodzie. Wśród planowanych zadań znalazły się warsztaty ekologiczne, spektakle teatralne, konkursy ekologiczne. 

Termin realizacji zadania:  1.06 – 30.11.2013 roku