Na co dzień jest przede wszystkim muzykiem, jednak podczas wtorkowego spotkania Tomasza Organka
z czytelnikami, gość wystąpił jako autor wydanej w 2019 roku książki „Teoria opanowywania trwogi”. Na marginesie rozmowy o publikacji artysta chętnie wspominał nauczycieli z rodzinnych Raczek, którzy poszerzyli jego horyzonty m.in. literackie oraz rozbudzili zainteresowanie światem. Muzyk wyjaśnił też dlaczego odmawia występów
w programach rozrywkowych. Nawiązał również do kultowej trasy koncertowej „Męskie Granie”,a także wydanych
w tym roku płyt „Ocali nas miłość” i „Na razie stoję, na razie patrzę”.
Po spotkaniu wielbiciele mogli liczyć na autograf w książkach i na płytach.