W holu biblioteki przez okrągły miesiąc można było obejrzeć wystawę poświęconą różnorodności kulturowej, na której znalazły się prace dzieci z Indii, Iranu, Sri Lanki, Hongkongu i Tajlandii. Barwne rysunki, wypożyczone z Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu pokazywały życie codzienne, a także tradycje i zwyczaje kultywowane w odległych krajach. Ale to nie wszystko! Na fanpage’u i YouTube biblioteki nadal można obejrzeć przygotowane na tę okazję relacje podróżników z Indii, Japonii i Australii, wśród których znalazły się: Magdalena Brzezińska, Karolina Sypniewska-Wida i Daria Wodarczyk, a także południowo-afrykański taniec w wykonaniu inowrocławskich bibliotekarzy.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej – święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, odnoszącego się do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka.