Bycie rodzicem to jedno z większych zadań naszego życia. Jak odnaleźć się w tej roli, pełnej różnych, czasem sprzecznych ze sobą wyzwań? Jak nawiązywać ciepłą, wspierającą relację pomimo pojawiających się problemów? Co robić, gdy dziecko jest niegrzeczne? Jak skłaniać je do współpracy? W jaki sposób stawiać granice w zachowaniu?

Na tego rodzaju  pytania  spróbują odpowiedzieć  psycholodzy z inowrocławskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Alina Woźniak i Magdalena Gawlak. 17 stycznia  w godzinach 15:30 – 18:00  w Saloniku Literacko-Artystycznym poprowadzą kolejne bezpłatne zajęcia „Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”  w ramach cyklu spotkań poświęconych wychowaniu „Szkoła dobrego rodzica”.  

UWAGA! Na zajęcia obowiązują zapisy pod numerem telefonu : (52) 359-22-66 (sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).