Tematem ostatniej lekcji bibliotecznej zorganizowanej w Filii nr 7 były parki narodowe:
Babiogórski, Pieniński i Tatrzański w związku z przypadającą w tym roku sześćdziesiątą rocznicą ich powstania.
Młodzi słuchacze zapoznali się z mapą 23 parków narodowych, ich rozmieszczeniem na terenie Polski oraz herbami, które je symbolizują. Szczególnie dokładnie omówiono parki obchodzące swoje urodziny. I tak, dzieci dowiedziały się o najwyższych szczytach masywów górskich: Diablaku w paśmie Babiej Góry i wysłuchały legendę z nim związaną, Trzech Koronach w Pieninach i Rysach w Tatrach. Najważniejsze wiadomości dotyczyły chronionych w tych miejscach gatunków roślin i zwierząt. Informacje te są ważne w edukacji przyrodniczej dzieci. Rozpoznawanie
polskich gatunków roślin, ptaków i zwierząt okazało się niełatwe. Kończący lekcję konkurs obrazkowy „Prawda czy fałsz?” oraz quiz „Zwierzęta i rośliny chronione w Polsce” na pewno pomogły dzieciom utrwalić zdobyte wiadomości.

{webgallery} {/webgallery}