Miniona sobota to dzień pełen wrażeń dla inowrocławskich seniorów. Rozpoczęła się spływem kajakowym z Przystani Kajakowej-Żeglarskiej ZHR, śladami bitwy pod Mątwami w stronę Askaukalis. Podsumowano również konkurs fotograficzny pt. „Konfrontacje”. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Elżbieta Piniewska, oraz Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej, a także Dorota Drobik-Stefańska Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza wręczyli uczestnikom konkursu nagrody. Wystawa fotografii utrwalająca zmieniające się obiekty dzielnicy Mątwy, została wyeksponowana na terenie przystani. Spotkanie zakończyło się ogniskiem i wspólnymi zabawami z harcerzami.
W ramach realizowanego projektu seniorzy uczestniczyli w cyklu spotkań krajoznawczo – rekreacyjnych odbył się spacer z przewodnikiem po historyczno – przemysłowej dzielnicy Mątwy i prelekcja połączona z wystawą materiałów archiwalnych z Państwowego Archiwum w Inowrocławiu. Wydarzenia te pozwoliły wpłynąć na poprawę kondycji, realizację własnych pasji, umiejętności, zdobyciu wiedzy i budowaniu nowych więzi międzypokoleniowych. Poszukiwanie korzeni, tożsamości lokalnej w kontekście historii tzw. Małych Ojczyzn, połączonej z rekreacją miało na celu odkrywanie, utrwalanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.
Spotkania realizowane dzięki współpracy z Miejską Radą Seniorów w Inowrocławiu, z mikro projektu w ramach zadania: „Podnoszenie kompetencji i realizacja ścieżki karier wolontariatu senioralnego – filarem silnych organizacji pozarządowych” współfinansowanego ze środków dotacji MRPiPS oraz wsparciu Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.