Jeśli jesteś inowrocławianinem, interesujesz się historią miasta, śledzisz bieżące wydarzenia? Sprawdź się w quizie i przekonaj się ile wiesz o „grodzie na soli”!

Z okazji Dni Inowrocławia zapraszamy mieszkańców miasta i jego sympatyków do udziału w konkursie internetowym „Odkrywamy Inowrocław”. W dniach od 8 do 12 czerwca br. na naszej stronie będzie dostępny quiz, składający się z 15 pytań na temat Inowrocławia, jego historii i współczesności. Zadaniem uczestnika konkursu będzie zaznaczenie, spośród podanych trzech wariantów odpowiedzi, jednej poprawnej. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni spośród osób, które prawidłowo i w jak najkrótszym czasie odpowiedziały na pytania. Szczegóły dotyczące quizu znajdują się w Regulaminie konkursu 2023.

Zapraszamy do zabawy!