„Protokół kulturalny X” – cykl imprez upowszechnieniowych
Dofinansowanie w ramach PROGRAMU:  „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.”
Ze środków finansowych Urzędu Miasta Inowrocławia
W ramach zadania zaplanowano działania promujące czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez ich aktywne uczestnictwo w różnorodnych imprezach kulturalnych. Projekt ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje przedsięwzięcia propagujące książkę, jako źródło wiedzy i zabawy oraz rozwijający aktywność twórczą odbiorców, w tym również osób niepełnosprawnych. Wśród planowanych propozycji znalazły się spotkania autorskie, spektakle teatralne, warsztaty plastyczne i muzyczne, konkursy literackie oraz całonocna impreza czytelnicza „Noc z Andersenem”.
Termin realizacji zadania:  10.03 – 30.12.2016 r.
Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło w Inowrocławiu oraz Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.