header-image

„Eko – dzieciaki III”
Dofinansowanie w ramach PROGRAMU:  „Realizacja zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej w 2016 roku”
Ze środków finansowych Urzędu Miasta Inowrocławia
Celem projektu jest wypracowanie trwałych postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży, podniesienie świadomości wpływu człowieka na środowisko oraz odpowiedzialności za jego stan. Ideą zadania „Eko – dzieciaki III” jest kształtowanie mądrego i umiejętnego współistnienia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi, promowanie ekologicznej wiedzy, poglądów, wyobrażeń o środowisku i jego zagrożeniach. Realizowany projekt stworzy wiele sytuacji pozwalających dzieciom na celowe uczestnictwo w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
Termin realizacji zadania: 30.03 – 1.12.2016 roku

 

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast
+