Projekt:

„Protokół kulturalny VII” – cykl imprez upowszechnieniowych

Otrzymał dofinansowanie w ramach PROGRAMU:  „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 r.”

Ze środków finansowych Urzędu Miasta Inowrocławia

W ramach zadania zaplanowano działania poświęcone różnym dziedzinom literatury i sztuki, które w sposób bezpośredni lub pośredni promować będą czytelnictwo i literaturę wśród mieszkańców miasta. Celem jest zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i umożliwienie odbiorcy rozwijanie swoich zainteresowań. Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Wśród planowanych zadań znalazły się spotkania autorskie, spektakle teatralne, warsztaty plastyczne i literackie, konkursy literackie dla osób niepełnosprawnych oraz całonocna impreza czytelnicza  „Noc z Andersenem”.

Termin realizacji zadania:  1.03 – 31.12.2013 r.

Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło w Inowrocławiu oraz Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu