Ostatnie rozgrywki brydżowe upłynęły w sympatycznej atmosferze. Przeprowadzono kilkanaście rozdań, co umożliwiło każdej parze brydżowej grę z pozostałymi parami. Rozgrywki były emocjonujące, a w czasie przerw prowadzono dyskusje i analizy rozdań.