Dom Dziennego Pobytu „Bursztynowy Senior” w Inowrocławiu, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy i nasza Biblioteka zorganizowały konkurs recytatorski „Poezja życia”. Uczestnicy z inowrocławskich domów dziennego pobytu zaprezentowali wiersze polskich poetów. Jury, w składzie: Dorota Drobnik-Stefańska (dyrektor Biblioteki), Barbara Laskowska (przedstawicielka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury) i Magdalena Jagiełłowicz (prezes RSTK), przyznało nagrody:

-I miejsce Zbigniewowi Woźniakowi,
-II miejsce Halinie Perlikowskiej,
-III miejsce Krystynie Boruch,

cztery równorzędne wyróżnienia otrzymali: Maria Jaworowicz, Jan Łożyński, Urszula Zaremba i Barbara Siemianowska.

Jurorki podkreśliły wyrównany poziom prezentacji. Każdy uczestnik konkursu otrzymał upominek, a laureaci nagrody książkowe.