Otrzymał dofinansowanie w ramach PROGRAMU: Promocja literatury i czytelnictwa

PROIRYTETU: Promocja czytelnictwa

Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zadania realizowane w ramach projektu „Para buch! Tuwim w ruch!” mają charakter festiwalu inspirowanego twórczością Juliana Tuwima, adresowany jest do dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych i środowisk społecznych. Wśród planowanych działań znalazły się : malowanie poza siedzibą biblioteki lokomotywy techniką graffiti, happening czytelniczy, nagranie utworów poety w wersji rap, spektakle teatralne, spotkania autorskie, wojewódzki konkurs recytatorski, wystawa, konkurs telefoniczny i literacki.

Termin realizacji zadania:  5 – 26.10.2013 r.

Wydarzyło się

Eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego

Otwarcie wystawy „Tuwim nie na żarty”

Malowanie lokomotywy

„Czytali Tuwima!”

„Cudowna kraina bajek Juliana Tuwima”

Młodzież zagrała Tuwima

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji – Warsztaty

Wyśpiewali – konkurs rapowy rozstrzygnięty!!

Po spotkaniu z Agnieszką Łopacką

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego