W środę 27 kwietnia 2022 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych mieszkańcom województwa kujawsko- pomorskiego. W gronie odznaczonych znaleźli się również bibliotekarze z inowrocławskiej książnicy.

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczone zostały:

Pani Małgorzata Dolegała – emerytowany Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
Pani Dorota Drobnik – Stefańska – Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza,
Pani Irena Hanowska – Kierownik Filii nr 12.

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczona została:

Pani Agnieszka Kozik – Zastępca Dyrektora Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza.

Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali:

Pani Anna Kończal -Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego,
Pani Anna Latos – starszy bibliotekarz z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
Pani Jolanta Stachowiak – Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
Pan Bartosz Wiśniewski – starszy bibliotekarz na Stanowisku ds. Bibliograficzno-Informacyjnych.