Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, w nawiązaniu do ustanowienia przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Roku Kobiet Odważnych”, w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu odbył się wernisaż wystawy pod tytułem zadającym kłam stereotypowi nieśmiałej bibliotekarki.

Ferdynanda Jackowska była harcerką, nauczycielką i bibliotekarką z powołania. Już od pierwszych dni II wojny światowej, z narażeniem życia, niosła pomoc rannym, więźniom i uchodźcom. W latach okupacji niemieckiej prowadziła i koordynowała akcję tajnego nauczania polskich dzieci i młodzieży. Po wojnie angażowała się w działalność kulturalną i oświatową, daleko wykraczającą poza Jej obowiązki służbowe. W latach pięćdziesiątych współtworzyła i aktywnie działała w miejscowym oddziale SBP. Justyna Kurowska, autorka wystawy, przy jej tworzeniu korzystała m. in. z archiwum naszego Koła.