Czym są marzenia? Dlaczego warto marzyć? Jaka byłaby Wyspa Marzeń? Między innymi o tym rozmawialiśmy z przedszkolakami z „Frogusia” w piątkowe przedpołudnie, 22 września br. w Filii nr 4. Dzieci wysłuchały wiersza „Marzenia” Hanny Niewiadomskiej i wykonały taniec marzycieli. Przekonały się również o tym, że marzenia te większe, czy mniejsze, wszystkie bez wyjątku, warte są tego aby dążyć do ich spełnienia.