„Edukacja globalna otwiera oczy i umysły ludzi na rzeczywistość, uświadamia potrzebę stworzenia świata, w którym będzie więcej sprawiedliwości, równości oraz będą przestrzegane prawa człowieka”.

Powyższe przesłanie przyświecało zaproszeniu do Biblioteki uczniów z inowrocławskich szkół podstawowych. Spotkania zorganizowano w ramach, obchodzonego w dniach 15-23 listopada Tygodnia Edukacji Globalnej. Dzieci poznały  pojęcie  edukacji globalnej i przekonały się o konieczności zainteresowania się życiem ludzi na innych kontynentach i w innych krajach.
W Filii nr 7 uczniowie odbyli wirtualną wycieczkę do Nepalu, który jest jednym z najbiedniejszych krajów w Azji i na świecie. Zebrani poznali wyjątkowość, egzotykę i piękno Nepalu, na które składają się: najwyższe na ziemi góry, niesamowity świat roślin i zwierząt, oryginalność stolicy Katmandu,  wyznawane religie – hinduizm i buddyzm, a także trudne warunki życia mieszkających tam ludzi, zwłaszcza Szerpów. Główne problemy tego kraju to ubóstwo i analfabetyzm. Przejmujące przykłady biedy, ciężkiej pracy i niemożność uczenia się nepalskich dzieci przemówiły do młodych słuchaczy.
Filia nr 1 dla Dzieci i Młodzieży przygotowała informacje o kontynencie afrykańskim, dzięki którym dzieci poznały geografię, kulturę oraz świat roślinny i zwierzęcy Algierii. Młodzi czytelnicy obejrzeli fotografie przedstawiające pustynię Saharę i  jej mieszkańców – Tuaregów. W trakcie zajęć przeprowadzono ćwiczenia pokazujące jak powstają wydmy. Na zakończenie uczniowie wysłuchali bajki afrykańskiej „Jak mały dar może stać się wielkim”.
W Filii nr 2 uczniowie dowiedzieli się jak żyją mieszkańcy Azerbejdżanu- kraju z Południowego  Kaukazu.  Zebranym odczytano baśń „Dzirtdan” o małym chłopcu, który sprytem i inteligencją pokonał potwora. Dzieci brały udział w  rozwiązywaniu krzyżówek i przeszły labirynt.

{webgallery} O potrzebie globalnego spojrzenia O potrzebie globalnego spojrzenia O potrzebie globalnego spojrzenia O potrzebie globalnego spojrzenia O potrzebie globalnego spojrzenia O potrzebie globalnego spojrzenia O potrzebie globalnego spojrzenia O potrzebie globalnego spojrzenia O potrzebie globalnego spojrzenia O potrzebie globalnego spojrzenia {/webgallery}