Zapraszamy dnia 11 marca na godzinę 11:00 do Saloniku Literacko-Artystycznego na prezentację o wydarzeniach Marca’68, którą poprowadzi członkini Stowarzyszenia „Nowa Para Butów” historyk – Magdalena Buda.

„W wykładzie połączonym z prezentacją spróbuję pokazać wielowątkowość tego, co nazywamy wydarzeniami marcowymi. Z jednej strony mamy do czynienia z protestem studentów przeciw metodom sprawowania władzy, autentycznym ruchem społecznym, który jednocześnie wpisuje się w ogólny ferment roku ’68. Z drugiej strony z walką w obrębie aparatu partyjnego, pokazującego mimo skonfliktowania swoją sprawczość i skuteczność. Pochodną tego konfliktu była czystka antysemicka i towarzysząca jej akcja propagandowa. Marzec to także bunt środowisk artystycznych i twórczych. Ale przede wszystkim Marzec ’68 to dramaty osobiste, złamane kariery polityczne i naukowe, rozjazdy, wyjazdy, pożegnania.”

Tak swoje wystąpienie zapowiada sama prowadząca. Po spotkaniu przewidziany jest czas na dyskusję oraz pytania. Wstęp wolny!

Wydarzenie współorganizowane ze Stowarzyszeniem „Nowa Para Butów”