27 marca br. obchodzony jest na całym świecie Dzień Teatru ustanowiony 1961 roku. Święto to stało się przyczynkiem do bliższego poznania aktorki teatralnej Heleny Modrzejewskiej, która
w XIX wieku odniosła ogromny sukces najpierw w Polsce, a następnie w Europie i Stanach Zjednoczonych wcielając się m.in.: w postaci z dramatów Szekspira. W spotkaniu, które odbyło się 27. marca br. w „Tajemniczym Ogrodzie”, uczestniczyli uczniowie klasy III ze SP 2. Mieli okazję poznać życiorys aktorki, a także wszystkie zawody, które spotkać można w teatrze, np. montażystę dekoracji, realizatora dźwięku i światła, scenografa czy dramatopisarze. Dzieci miały okazję zmienić się w aktorów inscenizując wiersz „Rzepka” Juliana Tuwima. „Wielcy Polacy-Moi Rodacy” to cykl zajęć organizowanych w „Tajemniczym Ogrodzie” z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, przybliżający biogramy ludzi, którzy wpłynęli na historię Polski lub ją rozsławili.