Kujawy, ziemia dobrzyńska, Bory Tucholskie, Krajna, ziemia chełmińska, Pałuki, ziemia michałowska oraz Kociewie – o dziedzictwie kulturowym kujawsko-pomorskich regionów etnograficznych opowiadała zgromadzonym w Saloniku Literacko-Artystycznym, Krystyna Lewicka-Ritter, dziennikarka z Kujaw i autorka prezentowanej podczas spotkania książki pt. W Kujawsko-Pomorskiem. Z Oskarem Kolbergiem pod rękę.

Dostępna w Czytelni Regionalnej książka to nie tylko zwieńczenie cyklu reportaży. To przede wszystkim owoc pasji i miłości autorski do ludowej tradycji bliskich nam krain i regionów, którą Pani Krystyna niewątpliwie zarażała uczestników spotkania. Goście Saloniku mogli posłuchać o wartych odwiedzenia miejscach, muzeach, parkach etnograficznych, centrach dziedzictwa; o tradycjach, obyczajach, strojach ludowych, wybitnych twórcach i rzemieślnikach oraz o ludziach, którzy te zabytki i tradycje do dziś pielęgnują i wiele więcej. Wszystko to wzbogacone pieśnią wykonaną przez Panią Krystynę na zakończenie przy akompaniamencie akordeonu, na którym grała nasza koleżanka bibliotekarka Jolanta Albińska.