Jest jeszcze jedno, bardzo wyjątkowe miejsce, w którym można odnaleźć księgozbiór (i nie tylko) Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Gdzie je znaleźć? Najłatwiej we własnym komputerze! Co wiecie o Inowrocławskiej Bibliotece Cyfrowej? Jak często do niej zaglądacie, co można w niej znaleźć, jak powstała i jest tworzona? Tego wszystkiego dowiecie się z naszego filmiku.

Zakup skanera i oprogramowania do digitalizacji dofinansowano z Funduszy Europejskich w zakresie projektu „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020.

Film jest też instruktażem dla osób chcących skorzystać z zasobów Inowrocławskiej Biblioteki Cyfrowej, która w swoich zasobach ma prawie 10 tysięcy dokumentów.