W „Tajemniczym Ogrodzie” tropiliśmy jesień! W ramach zajęć „Muzyczne zabawy” dzieci rozpoznawały i nazywały charakterystyczne dla późnej jesieni zjawiska atmosferyczne oraz szukały atrybutów obecnej pory roku, wzbogacając tym samym wiedzę i słownictwo przyrodnicze. Dużo frajdy sprawiła maluchom jesienna orkiestra, gdzie każdy mógł zaprezentować dźwięki, które naśladowały te występujące w przyrodzie. Na koniec dzieci wykonały pracę plastyczną 3D. Zabawy były doskonałym ćwiczeniem percepcji słuchowej i wzrokowej oraz kreatywności i wyobraźni.

Zapraszamy do „Tajemniczego Ogrodu” na kolejne zajęcia 5 grudnia o godz. 16:00.