Kolejne „Muzyczne zabawy” upłynęły pod znakiem wiosny! Najmłodsi zapoznali się z obchodami najpiękniejszej pory roku, a także wzbogacili wiadomości przyrodnicze. Nie zabrakło również ekspresji twórczej i muzycznej. Największą radość sprawiło dzieciom granie na gwizdkach wodnych, które stały się wspaniałym akompaniamentem do piosenki „Wiosenko, witam Cię!”.