Obchodzony w tym miesiącu Międzynarodowy Dzień Białej Laski stał się okazją do zorganizowania spotkania terapeutycznego przez Filię Nr 12. W Saloniku Literacko – Artystycznym wśród licznie zebranej młodzieży z Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego gościli Katarzyna Głowacka z Maratem – psem przewodnikiem. Okazało się, że osoby niewidome i niedowidzące, chcąc aktywnie uczestniczyć w codziennym życiu poprzez wyjście z domu i dotarcie np. do urzędu, na zakupy, do lekarza, czy wyjazd na wczasy oraz turnus rehabilitacyjny, docierają w te miejsca z pomocą np. kogoś bliskiego lub osobistego psa asystenta. Pani Katarzyna zaprezentowała również przedmioty codziennego użytku, wyposażenie szkolne oraz książki drukowane brajlem. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak opowieści związane z czworonożnym przyjacielem. Na Marata, za wykonywanie poleceń opiekunki, czekały przysmaki podawane przez młodzież.