Filia Nr 12 zorganizowała dla dzieci i młodzieży spotkanie pt. „Wygraj z dysleksją”. Znani mam np. Jan Chrystian Andersen, Walt Disney, Ernest Hemingway, Jacek Kuroń czy Adam Wajrak to osoby borykające się z dysleksją, a mimo trudności odnieśli sukces. Po raz kolejny uczestnicy ze świetlic wiejskich z Cieślina, Kruszy Podlotowej i Piotrkowic wzięli udział w rozwiązywaniu zadań literackich, ortograficznych i logicznych. Najlepsi otrzymali nagrody i dyplomy. Spotkanie miało na celu zachęcenie uczniów do aktywności czytelniczej, a także uświadomienie społeczeństwu występowania już u najmłodszych specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu co powoduje problemy w uczeniu. Bardzo ważną pomoc w diagnozie i wsparcie dla rodziców i dzieci można otrzymać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W naszej Bibliotece dostępna jest literatura fachowa, jak radzić sobie z dysleksją, a także bogaty zasób audiobooków, które w parze z książką tradycyjną są znakomitym sposobem dla uczniów na zrozumienie tekstu. Imprezę zorganizowano w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji przy współpracy z Beatą Szydłowską i Katarzynę Jakielaszek z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Inowrocławiu.