Język polski jest językiem trudnym nie tylko dla obcokrajowców, którzy się go dopiero uczą, ale również dla nas samych, Polaków. Niezwykle ważne jest, aby ciągle go doskonalić. Uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej nr 9 mieli do tego okazję w piątkowe przedpołudnie. Zmierzyli się z z trudnymi łamańcami, a także zapoznali się z dostępnymi w Bibliotece słownikami (poprawnej polszczyzny oraz wyrazów obcych i trudnych).