Co roku, we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich – Polin upamiętniamy powstanie w getcie warszawskim, które miało miejsce 19 kwietnia 1943 roku. W tym roku mija 80. rocznica tych tragicznych wydarzeń. Zaproszeni uczniowie ze SP nr 11 obejrzeli przygotowaną przez nas prezentację multimedialną dotyczącą czasu wojny i powstania, dowiedzieli się ciekawych informacji o przywódcy powstania – Marku Edelmanie oraz o  początkach Akcji Żonkil. Dzieci poznały też historię Domu Sierot, który został przeniesiony w granice warszawskiego getta oraz wspaniałą postać Janusza Korczaka. Uzupełnieniem tej wiedzy było wspólne przeczytanie „Pamiętnika Blumki” Iwony Chmielewskiej oraz wykonanie symbolu tej pięknej akcji – papierowego żonkila. Niech pamięć nigdy nie wygaśnie!