Nasza Biblioteka po raz kolejny włączyła się  do akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”, upamiętniającej rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Koordynatorem ogólnopolskiej akcji jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Obchody w inowrocławskiej książnicy rozpoczęto projekcją filmu animowanego, powstałego 2023 roku z inicjatywy Muzeum POLIN: „Zdążyć przed Panem Bogiem”, opartego na motywach reportażu Hanny Krall. W holu Biblioteki Głównej uczestniczki warsztatów „Senior potrafi” tworzyły papierowe żonkile, zachęcając odwiedzających bibliotekę do samodzielnego wykonania. Unikalnym tłem warsztatów była wystawka „Humanité znaczy człowieczeństwo”, obrazująca dramatyczne dzieje książki wydobytej z ruin warszawskiego getta. W latach pięćdziesiątych XX w. uczony i regionalista Stanisław Helsztyński, podarował ją Domowi Rodzinnemu Jana Kasprowicza w Szymborzu, skąd trafiła do zbiorów Biblioteki w Inowrocławiu.