Podczas lipcowych spotkań Pracownia „Animacje na Kółkach” zaprosiła dzieci do swojego laboratorium „na kółkach”.  Uczestnicy warsztatów prowadzili ciekawe, choć niełatwe obserwacje mikroobiektów przy użyciu lupy, tradycyjnych mikroskopów oraz mikroskopu elektronicznego. Było ciekawie!

Warsztaty zrealizowano w ramach projektu „Protokół Kulturalny XVII” współfinansowanego przez Urząd Miasta Inowrocławia.