W Filii nr 4 w czwartek 30 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie z Bartoszem Wiśniewskim, autorem książki „Kurlandzki skarb inowrocławskiej biblioteki”. Publikacja przedstawia historię i charakter unikalnego księgozbioru rodu von Hahn, którego część od 1947 r. znajduje się w posiadaniu inowrocławskiej książnicy.
Autor przybliżył zebranym czytelnikom losy arystokratycznej rodziny Niemców bałtyckich – von Hahn z Postenden (miejscowości leżącej w Kurlandii, na Łotwie). Prezentacja medialna pozwoliła obejrzeć niektóre ryciny i publikacje z kolekcji.
Spotkanie zakończyło się indywidualnymi rozmowami z Bartoszem Wiśniewskim oraz składaniem autografów w publikacji.
Wydanie książki zostało dofinansowane ze środków budżetu Miasta Inowrocławia w 2019 r. przeznaczonych na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną.