To hasło wymyślone i uwiecznione na laurce przygotowanej przez naszą małą czytelniczkę przyświecało miłym, majowym bibliotecznym spotkaniom.

Najczęściej gościliśmy najmłodszych, potencjalnych czytelników, dla których był to pierwszy kontakt z biblioteką. Widząc ich zachwyt nad książkami, mamy nadzieję, ze ich wizyty w bibliotekach będą zdecydowanie częstsze. Najwięcej zainteresowania wzbudziły książki trójwymiarowe,  czytane przez lektora, z efektami dźwiękowymi, z otwieranymi okienkami i ruchomymi elementami,  oraz książki wykorzystujące starą technikę animacji „ombro cinema”, opartą na iluzji optycznej.

Ponadto, dzieci poznały poszczególne etapy produkcji papieru oraz powstawania książki, a także

zasady zachowania w bibliotece i dbałości o wypożyczone książki.

Kolorowanki z motywami książkowymi oraz biblioteczne labirynty, które otrzymały w prezencie, na pewno utrwalą wszystkie pozytywne emocje towarzyszące spotkaniom z biblioteką.