Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, przypadającego 21 lutego zaproponowaliśmy naszym czytelnikom gry i zabawy popularyzujące język polski. Osoby, które brały udział w konkursach i udzieliły prawidłowych odpowiedzi, otrzymały upominki w postaci książek i gadżetów bibliotecznych. Wydarzeniu towarzyszyła ekspozycja traktująca m.in. o tym, że nie należy używać „napewno” tylko „na pewno”, której celem było zwiększenie świadomości językowej.