Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu Cały ten jazz. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.