W tym roku minęło 10 lat odkąd w naszej Bibliotece Michał Siewkowski prowadzi spotkania warsztatowe dla autorów
i miłośników literatury. Z tej okazji powstała „Jednodniówka 2. Pracowni Literacko-Artystycznej w Inowrocławiu”. Znalazł się w niej wybór tekstów poetyckich stworzonych przez uczestników spotkań. Redaktor jednodniówki M. Siewkowski podarował nam część nakładu. Zainteresowani czytelnicy mogą otrzymać bezpłatny egzemplarz w Wypożyczalni Biblioteki Głównej przy ul. Kilińskiego 16.

Prowadzący i uczestnicy Pracowni zachęcają wszystkich, którym literatura i sztuka nie są obojętne, do uczestnictwa
w następnych warsztatach.