12 grudnia o godz. 17:00 w bibliotecznym Saloniku Literacko-Artystycznym przy ul. Jana Kilińskiego 16 odbędzie się wydarzenie: Evviva l’arte! projekt artystyczny Inowrocławskiego Teatru Otwartego w reżyserii Elżbiety Piniewskiej, który pozwoli widzom przyjrzeć się bohemie artystycznej przełomu XIX i XX wieku, a więc czasu, w którym żył i tworzył Jan Kasprowicz. Gościnny udział w wydarzeniu weźmie Łukasz Wudarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, historyk i popularyzator sztuki, bibliotekarz, który opowie widzom o dwóch niezwykłych obrazach, mogących stanowić symbol przełomu wieku.