Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, obchodzony 5 grudnia, był okazją do złożenia  Wolontariuszom Biblioteki podziękowań za ich bezinteresowną pracę na rzecz książnicy oraz  zaangażowanie we wspieranie idei wolontariatu.

Dyrekcja i pracownicy Biblioteki Miejskiej szczególnie dziękują:

  • Pani Irenie Kociszewskiej – prowadzącej spotkania w ramach cyklu „Język niemiecki dla każdego” w Filii nr 12,
  • Pani Małgorzacie Sobocie – prowadzącej zajęcia rękodzielnicze w ramach cyklu „Senior potrafi” w Filii nr 12,
  • Pani Krystynie Świtalskiej – moderatorce spotkań „Literackiego Klubu Dobrego Wiersza
    i Prozy” w Filii nr 12,
  • Panu Antoniemu Ścigaczowi – moderatorowi spotkań „Żyj z pasją” w Filii nr 12,
  • Panu Markowi Wiśniewskiemu  – za pomoc przy organizacji zajęć edukacyjnych i kulturalnych w Filii nr 12,
  • Annie Szychta  – za pomoc przy organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci w Filii nr 3.

Życzymy Wam wszystkiego najlepszego !