W czwartkowe popołudnie, w Filii nr 3, przeprowadzone zostały zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym pod nazwą „Ekoludki i pszczoły”. Na wstępie mali uczestnicy wysłuchali opowiadania pt: „Ania Robaczek ratuje pszczoły”. Dzięki tej lekturze maluchy poznały środowisko, w jakim pszczoły żyją i że bez nich życie na ziemi jest niemożliwe. Z wielkim entuzjazmem wcieliły się więc w rolę pszczółek – zbieraczek i przy akompaniamencie skocznej piosenki zbierały nektar do plastrów miodu. W nagrodę po wyczerpującej zabawie przyszedł czas na odpoczynek. Mali uczestnicy ze smakiem pałaszowali kanapeczki z pysznym złocistym i pachnącym miodem. Poznali także, a niektórzy nawet popróbowali, inne pszczele produkty takie jak: pyłek, pierzga mleczko i propolis. Dzieci dowiedziały się również o szerokim zastosowaniu tych produktów w różnych dziedzinach życia. Na koniec zajęć z przygotowanych wcześniej materiałów maluchy wykonały prace plastyczne dając upust swej pomysłowości i kreatywności w tworzeniu wizerunku małej pszczółki. Celem zajęć było pobudzenie świadomości o pożyteczności i znaczeniu w życiu przyrody tych maleńkich owadów oraz dlaczego powinniśmy je ratować i uchronić od wyginięcia.